Joga Ostrava

Harmonizace těla a mysli Iyengar yoga – yoga založená na detailní znalosti lidského těla a přesnosti v polohách i pohybu.

Výhody cvičení s Yoga You Ostrava

Přesnost
pozic

V jednotlivých pozicích se dbá na to, aby došlo k maximální centraci všech kloubů a následné vyvážené svalové práci

Využití
pomůcek

V lekcích se používají pomůcky jako jsou bolstery, bloky, pásky, deky atd.
U začátečníků pomáhají pomůcky při rovnováze a dosažení správného nastavení pozice.

Terapeutické
efekty

Jóga je určena i pro pacienty s bolestmi zad
a kloubů, bolestmi po operacích a přetrvávajícími bolestmi po úrazech.

Vzdělání
instruktorky

Výhodou cvičení jógy na našem rehabilitačním oddělení je vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka, která jako instruktorka dokáže zvláště efektivně využít jednotlivých pozic.

Férová
cena

Vzhledem k zázemí zavedeného rehabilitačního centra jsme schopni nabídnout vysoce erudované cvičení jógy za bezkonkurenční cenu již od 110 Kč/hod.

Aktuality z našeho studia

Mimořádné opatření

 

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření : podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,
 1. a)  se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
 2. b)  se nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;
 3. c)  se nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,
 4. d)  se nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
I/17. stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
 1. a)  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
 2. b)  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  1. i)  léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. ii)  léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Lunch jóga každý pátek od 12 hodin!!

Dopřejte svému tělu zaslouženou péči správným nastartováním organismu a stimulací trávícího systému. Přispějete optimálnímu zažívání, spalování tuků a celkové rovnováze.

  57684CBB-2D83-4562-B1EE-E91F7E8F25D6

Od září lekce jógy.

Od 8.9.2021 začínáme s novými lekcemi jógy. Podrobné informace s rozpisem lekcí najdete na záložce Rozvrh lekcí. Pro účast na lekci jógy musí být splněna jedna ze čtyř níže uvedených podmínek, kterou je nutno doložit: 1. PCR test nesmí být starší 7 dní, 2. laboratorní  AG test nesmí být starší 72 hodin, 3. průkaz o očkování – 14 dní po druhé dávce, Evropský národní průkaz, 4. potvrzení o prodělání nemoci COVID, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní  

HLEDÁME NOVÉ LEKTORY JÓGY!

Učíte lekce jógy, chcete se zdokonalovat jako učitel jógy? V našem studiu najdete prostorný a vybavený sál pro cvičení jógy. Zavolejte nebo napište nám na tel. číslo 777099587 ,  nebo e-mail [email protected]


Nová videa.

Do záložky Videa byly přidány odkazy k novým videům.

Opět otvíráme 31.5.2021

Milí studenti jógy,

od pondělí 31.5. otvíráme naše studio pro veřejnost.

Je nutno dodržovat opatření dle nařízení vlády, každý účastník  kurzu je povinen prokázat svou bezinfekčnost předložením jednoho z následujících dokldů:1. Potvrzení o Covid negativním testu: pro PCR test ne starší než 7 dni, antigenní test ne starší než 72 hodin 2. Potvrzení o očkováni (po první dávce uplynulo  víc než 22 dní a méně než 90 dní, po druhé dávce uplynulo víc než 14 dni ) 3. Laboratorní potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ne starší než 180 dni. Kapacita v sále je 5 míst. Zájemci o lekci si musí místo předem rezervovat. Lekce budou probíhat dle rozvrhu. Komu zbývají neodcvičené předplacené lekce z permanentky, může si je vybrat. Těšíme se na Vás a na společně rozvíjení jogové praxe. S láskou Vaše yogayou

On-line lekce jógy!

Vážení jogíni, nově si můžete rezervovat on-line lekce jógy – viz Rozvrh lekcí.

Co k tomu potřebujete: registraci na www.zoom.us. Dále si vyberete termín a čas lekce a objednáte si lekci přes sms -  úterní a středeční na tel.čísle 777242064  a  čtvrteční na čísle 777099587. Po rezervaci obdržíte ze stejného čísla kód na zoom (ID+heslo).

Na těchto  číslech můžete také vznášet dotazy, pokud bude potřeba. Rezervace nejpozději 1h před lekcí.

Platba on-line lekce na účet: 1065139016/3030.

Mějte nachystanou podložku, bolster, bločky a pásek. Pokud nemáte jógové pomůcky postačí vám polštáře, kniky a jakýkoliv pásek na podepření či dopomoc v pozicích.

Cena on-line lekce 100 Kč/ 60 min. Prosím sledujte změny v úpravě rozvrhu. Těší se na vás Kateřina a Lucie

Vážení příznivci jógy.

Vzhledem k tomu, že podle ustanovení vlády je jednou z podmínek pro  cvičení ve vnitřních prostorách  povinnost nošení roušek, rozhodli jsme, že studio bude nadále zavřené. Nově s námi můžete cvičit on-line přes aplikaci ZOOM. On-line cvičení začne od 12.1.2021. Rozpis lekcí viz záložka Rozvrh lekcí.


Zastavujeme lekce jógy

Dle nařízení vlády jsou od 9. října zastaveny všechny vnitřní sportovní akce. Od pátku 9. října se tedy nebudou konat ani naše lekce jógy, na neurčito. O dalším průběhu situace a náhradě lekcí vás budeme samozřejmě informovat, sledujte prosím web. Děkujeme trpělivost a přejeme všem pevné zdraví!

Hledáme recepční!!

Hledáme recepční, úvazek 8-15 hodin týdně, 120 Kč/h, vhodné pro studenty. Více informací na tel. 777099587.

O Yoga You Ostrava

Naše studio Yoga You v Ostravě Hrabůvce vzniklo za účelem šíření neujcelenějšího a terapeuticky nejefektivnějšího systému jógy – Iyengar jógy. Výhodou systému je přizpůsobení životnímu stylu západní civilizace a spolu s přesností pozic a využití pomůcek má výrazné terapeutické účinky. K uspokojení širšího spektra zájemců cvičíme i jógu pro zdravá záda a těhotenskou jógu. Všechny lekce jsou vedeny zkušenými lektory a jsou tak vhodné i pro začátečníky. Tělocvična je plně vybavena pomůckami i cvičebními podložkami.

Těšíme se na Vás…

Rezervace

pondělí 16,00-17,00 joga pro zdravá záda (Daniela)           středa 16.00-17.00, 17.00-18.00 (Lucie)                   čtvrtek 16.00-17.00, 17.00-18.00 Iyengar joga (Kateřina/ Lucie)