Iyengar Yoga Ostrava

Je cvičení jógy prospěšné pro naše zdraví ?

Na letošní konferenci tělovýchovného lékařství březnu 2014 v Třešti byla přednášeno toto sdělení autorů E.Sovová a kol. Autorka se zabývá prevencí kardiovaskulárních onemocnění jako hlavní příčinou úmrtí a invalidizace ve všech vyspělých státech.


Naše instruktorka na jógovém festivalu Reebok yoga sensation v Praze

Instruktorka Kateřina Matoušková nás reprezentovala na jógovém festivalu Reebok yoga sensation v Praze v neděli 25.5.14 s účastí asi 2 000 cvičenců. Prováděla asistenci a korekce cvičenců v hlavním sále po dobu festivalu. 


V. multioborové neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitační sympozium

Ve dnech 24.1-25.1.14 jsme se zúčastnili mezioborového neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitačního sympozia na Soláni.  V řadě hodnotných příspěvků i následných diskuzích zaznívala opakovaně potřeba kvalitně vedené fyzioterapie a cvičení


Michelle Obamová cvičí jógu

„Držet si váhu je pořád důležité, ale od vzpírání činek a běhání se přikláním k věcem, jako je jóga, které mně udrží pružnost,“ prozradila první dáma USA Michelle Obamová v rozhovoru pro časopis People. Zdroj: novinky.cz  http://www.novinky.cz/zena/324799-prvni-dama-usa-slavi-padesatiny-ve-forme-ji-ma-udrzet-joga.html


Jóga snižuje výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění

Podle práce Čajka V., Sovová E., a kol. publikované v časopise Praktický lékař č. 6/2013 autoři prokazují statisticky významné rozdíly sledovaných ukazatelů životního stylu mezi souborem Jóga a kontrolní skupinou Běžná populace


Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., přední odborník na rehabilitační a pohybovou medicínu poukazuje na prospěšnost cvičení jógy

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., přední odborník na rehabilitační a pohybovou medicínu v rozhovoru pro Magazín MF Dnes č.31 ze dne 1.8.2013


Gyne yoga

lekce zaměřené speciálně pro ženy. Upravuje hormonální rovnováhu s efekty na plodnost, menstruační a klimakterické potíže.


Power yoga

dynamičtější a silovější forma klasické jógy, využívající jógových pozic (asán). Bez dechových a mentálních technik s kratšími výdržemi.