V. multioborové neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitační sympozium

Ve dnech 24.1-25.1.14 jsme se zúčastnili mezioborového neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitačního sympozia na Soláni.  V řadě hodnotných příspěvků i následných diskuzích zaznívala opakovaně potřeba kvalitně vedené fyzioterapie a cvičení se správným a centrovaným nastavením těla a kloubů. Mimo jiné byla zmíněna vhodnost cvičení typu pilates, jóga, atd….Přes všechny pokroky neurochirurgických operačních technik by měly nadále být tyto rezervovány pro akutní stavy s jasně progredující neurologickou symptomatikou, případně stavy zřejmého strukturálního postižení typu nádorového, osteoporotického nebo úrazového. V případě chronických stavů je vhodné k operačním zákrokům přistupovat až po vyčerpání všech konzervativních možností.