Power yoga

dynamičtější a silovější forma klasické jógy, využívající jógových pozic (asán). Bez dechových a mentálních technik s kratšími výdržemi.