Jóga snižuje výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění

Podle práce Čajka V., Sovová E., a kol. publikované v časopise Praktický lékař č. 6/2013 autoři prokazují statisticky významné rozdíly sledovaných ukazatelů životního stylu mezi souborem Jóga a kontrolní skupinou Běžná populace , „a to v hodnotách tělesné hmostnosti, BMI, dále v oblasti kouření a zájmových pohybových aktivit. Životní styl a stravovací návyky u osob, které denně cvičí jógu, přispívají ke snížení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění…“. Podrobné srovnání jednotlivých parametrů je v článku „Analýza životního stylu osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací“, Praktický lékař č. 6/2013, s. 260-263