Je cvičení jógy prospěšné pro naše zdraví ?

Na letošní konferenci tělovýchovného lékařství březnu 2014 v Třešti byla přednášeno toto sdělení autorů E.Sovová a kol. Autorka se zabývá prevencí kardiovaskulárních onemocnění jako hlavní příčinou úmrtí a invalidizace ve všech vyspělých státech.Nedílnou součástí primární prevence je pohybová aktivita a jednou z možností je cvičení jógy, jako systém tělesných a dechových cvičení. Závěr sdělení poukazuje na skutečnost, „že cvičenci jógy vykazují lepší parametry výkonnosti než kontrolní skupina pravděpodobně prostřednictvím ekonomizace prováděného výkonu“.